CD Extrasense 79L (март 2014)

 

Бланк CD Extrasense 79 L, 236 см, тест 3-12 г., 4-10 lb, быстрый строй (Fast). Собрано на заказ в марте 2014 г.

 

© 2023 adacom, LexArt | admin